Business Consultant

Hľadáme skúseného vzťahového manažéra so skúsenosťami z bankového SME prostredia.

Pracovná náplň:

 • vytváranie a udržiavanie vzťahov s firemnými klientmi (spoločnosti do 5mil EUR/ročný obrat), externými partnermi a finančnými inštitúciami
 • vytváranie ponuky a realizácia aktívnych obchodov, poskytovanie komplexnej starostlivosti a ponuky produktov a služieb pre firemnú klientelu (oblasť úverov)
 • spolupodieľanie sa a zodpovedanie za plnenie obchodno – finančného plánu
 • profesionálne poradenstvo pre pridelené portfólio klientov
 • pravidelný reporting a akvizičná činnosť v zverenom regióne (BA, TT)
 • identifikácia vhodných potencionálnych zákazníkov a aktívna akvizičná činnosť
 • vypracovanie ponúk a návrhov na schválenie úverových obchodov a koodinácia ich uzatvárania
 • interná komunikácia a spolupráca s ostatnými členmi tímu v procese akvizície a úverových obchodov
 • konzultačná činnosť pre firemných klientov

Požiadavky:

 • VŠ vzdelanie, ideálne ekonomický smer
 • min. 5 rokov prax na pozícii firemného poradcu (SME) vo finančnej inštitúcii
 • znalosť fiančnej analýzy, účtovných princípov, schopnosť pracovať s finančnými výkazmi
 • výborná znalosť finančných produktov a podnikateľského prostredia

Ostatné požiadavky:

 • profesionálne vystupovanie, vnímavosť a schopnosť analyzovať potreby klienta
 • dobré prezentačné a komunikačné zručnosti
 • orientácia na dosahovanie cieľov
 • systematický a seriózny prístup k práci

Ostatné podmienky: práca na živnosť, alebo SZČO


Platové podmienky: budú špecifikované na základe skúseností vybraného kandidáta,

cca 2500EUR/mesačne, po zapracovaní bonusové ohodnotenie

Nástupná doba: dohodou

Are you interested?
Apply via our online form.