Projektovo-obchodný manažér

Hľadáme technicky orientovaného skúseného samostatného obchodníka pre Východné Slovensko.

Zodpovednosti:

 • Predaj techniky v segmente vodného hospodárstva v zverenom regione (Východ SR)
 • Realizácia predajného plánu v danej oblasti
 • Posilňovanie lojality existujúcich zákazníkov
 • Získavanie nových obchodných partnerov
 • Úzka spolupráca s odd. marketingu pri vykonávaní predajnej stratégie

Kvalifikačné požadavky:

 • Vysokoškolské vzdelanie technického (stavbár, strojár), resp. ekonomického smeru
 • Najmenej trojročná prax v B2B predaji v technickom odbore
 • Výborné komunikačné schopnosti a silná orientácia na zákazníka
 • Schopnosť samostatne plánovať predajné a obchodné aktivity
 • Znalost AJ na komunikačnej úrovni
 • Počítačové znalosti: MS Office, MS Windows – pokročilý

Ostatné požiadavky:

 • schopnosť pracovať samostatne
 • odolnosť voči stresu a pracovnému tlaku
 • koncepčné myslenie
 • flexibilita, samostatnosť

Are you interested?
Apply via our online form.