REGIONAL SALES MANAGER

Pre skúseného obchodného manažéra z oblasti FMCG

Zaujímavá pracovná ponuka pre nadšeného obchodného manažéra so skúsenosťami z oblasti riadenia ľudí a prevádzok FMCG, znalosťou trhu, schopnosťou riadiť a motivovať tím a podieľať sa na zaujímavých projektoch nadnárodnej spoločnosti.

Náplň práce:

Zodpovednosť za obchodné výsledky:

 • Implementácia maloobchodnej stratégie vo všetkých prevádzkach v regióne v súlade so stratégiou spoločnosti
 • Zabezpečenie maximálneho predaja a ziskovosti regiónu v súlade s obchodnou stratégiou
 • Zodpovednosť za dosahovanie cieľov regiónu P&L a OPEX zodpovednosť, vrátane efektívneho zásobovania a plánovania
 • Aktualizácia finančného plánovania (ročné plánovanie, monitorovanie obchodných výsledkov a mesačné vyhodnotenia
 • Pravidelný update dosiahnutých predajných výsledkov a sledovaných parametrov na mesačnej báze
 • Príprava akčných plánov s cieľom zlepšiť výkonnosť a spokojnosť zákazníka (vynikajúca úroveň služieb a štandardov)
 • Definovanie, monitorovanie a hodnotenie prevádzkových nákladov regiónu (limity prevádzkových nákladov a ich kontrola)
 • Zabezpečenie držiavania a súladu auditu a prevádzkových noriem

Zodpovednosť za rozvoj obchodu:

 • Podpora prevádzok a motivácia personálu
 • Monitorovanie očakávaní, spokojnosti a sťažnosti zákazníka
 • Optimalizácia prevádzkových procesov v rámci stanovených štandardov
 • Podpora projektov, testovania, implementácie projektov a zlepšení
 • Podpora riadenia zmien v regióne, kvality a štandardov
 • Monitoring trhu a odporúčania

People Manažment:

 • Zodpovednosť za priamu správu, dohľad a rozvoj regionálnych manažérov (do 12 ľudí)
 • Nastavenie úrovne kľúčových výkonnostných ukazovateľov a cieľov pre jednotlivé zverené oblasti a ich vyhodnocovanie
 • Aktívna komunikácia na podriadených, poskytovanie informácii o stratégii, plnení plánov
 • Implementácia vzdelávacích programov

Požiadavky na pozíciu :

 • Univerzitné vzdelanie
 • Preukázaná prax s vedením tímu, FMCG predajom, riadením prevádzok (min. 3 roky)
 • Znalosť anglického jazyka slovom a písmom (pokročilý)
 • Pokročilá znalosť MS Office (xls, ppt, word)

Osobnostné predpoklady:

 • Logické myslenie, dobrý manažment času, efektívne zručnosti v riešení problémov
 • Zmysel pre detail, pravidelnosť, zodpovednosť a schopnosť aktívne sa podieľať na stratégii a raste
 • Silná pracovná etika, odolnosť voči stresu, flexibilita, pro-aktivita

Platové ohodnotenie: cca 3500 EUR/brutto + ročná odmena, v závislosti od seniority vybraného kandidáta
služobné auto, telefón, PC, zaujímavé zamestnanecké benefity a vzdelávanie

Are you interested?
Apply via our online form.