Managing Director

Pozíciu obsadzujeme pre spoločnosť pôsobiacu v segmente predaja autorizovaných vozidiel. Spoločnosť je súčasťou holdingovej skupiny.

Zodpovednosti

 • tvorba a kontrola obchodných, finančných plánov spoločnosti v spolupráci s materskou spoločnosťou a importérom značky
 • tvorba a kontrola obchodno-marketingových plánov spoločnosti v spolupráci s importérom značky
 • návrhy opatrení na zvyšovanie efektívnosti čerpania priamych a nepriamych nákladov spoločnosti
 • zodpovednosť za plnenie úloh v súlade s rozhodnutiami predstavenstva orgánov spoločnosti
 • operatívne riadenie spoločnosti za účelom dosiahnutia stanovených cieľov – spolupráca s materskou spoločnosťou
 • vedenie, motivovanie a rozvíjanie prideleného výkonného tímu, zodpovednosť za operatívne riadenie 3 útvarov (Predaj vozidiel, Servis, Sklad náhradných dielov)v celkovom počte do 40 zamestnancov
 • komplexná implementácia a kontrola dodržiavania interných a externých procesov v spoločnosti, systematické koordinovanie činností a chodu spoločnosti
 • zastupovanie spoločnosti pri obchodných rokovaniach a vyjednávaniach
 • komunikácia a reportovanie členom predstavenstva spoločnosti, v spolupráci s členmi manažmentu materskej spoločnosti a importérskou spoločnosťou

Požiadavky:
Vzdelanie: vysokoškolské I., II. Stupňa
Jazykové znalosti: Anglický jazyk- aktívna znalosť slovom a písmom
Platové ohodnotenie: od 4 tis. EUR/bruto+ odmeny, v závislosti od skúseností kandidáta
Ostatné znalosti:

 • Preukázateľné pracovné skúsenosti s riadením aktivít v obchodno-technickej, finančnej spoločnosti, dealerstve
 • Výborné vyjednávacie zručnosti
 • Skúsenosti s rovojom a výkonom obchodných stratégií a príležitostí za účelom neustáleho rastu obchodného plánu a ziskovosti spoločnosti
 • Výborné niekoľkoročné manažérske skúsenosti s riadením zamestnancov
 • Schopnosť riadiť činnosť oddelenia a zodpovednosť za KPI
 • Koncepčné a analytické myslenie a predpoklady

Máte záujem?
Ozvite sa nám cez formulár.