Produktový špecialista

Ponuka pre technicky zdatného kandidáta, ktorý sa zaujíma o nové trendy a IT technológie.

Hľadáme kandidáta, ktorý

 • má dobré IT zručnosti a sú mu blízke moderné technológie
 • dokáže viesť projekt od A po Z, skoordinuje jednotlivé oddelenia a účastníkov projektu
 • môže mať gastro skúsenosť
 • nemal by byť zameraný len na marketing (existuje vlastné silné marketingové oddelenie)

Zodpovednosti:

 • Návrh nových produktov a služieb, implementácia do procesov spoločnosti v spolupráci s ďalšími oddeleniami (marketingom, obchodom, prevádzkou) a dodávateľmi
 • Zodpovednosť za plynulé zavedenie nových procesov produktov a služieb, za nastavenie životného cyklu produktov, služieb a predajných kanálov, za komplexné zabezpečenie nových procesov, produktov a služieb od vývoja po zavedenie
 • Sledovanie ukazovateľov predaja a trendov vývoja, trhu a trendov produktov, zamestnaneckých benefitov a motivácie zamestnancov
 • Kooperácia pri hľadaní konkurenčných výhod, na identifikovaní nových doplnkových služieb a produktov
 • Návrh podmienok a procesov pre obsluhu klientov
 • Dokumentácia k nových procesom, produktom, službám počas vývoja až po zavedenie
 • Zabezpečenie zmluvnej dokumentácie pre klientov, prevádzky a užívateľov produktov a služieb
 • Zodpovednosť za plnenie súvisiacich úloh, (napr. za realizáciu mystery, analýz konkurencie, a pod., včasné vybavenie požiadaviek zo strany obchodu a ostatných oddelení spoločnosti)
 • Kontrola mechanizmov na udržanie spoľahlivého a plynulého chodu spoločnosti podľa stratégie a zverených úloh
 • Aktívna komunikácia s dodávateľmi, nastavenie nových procesov, softvérov a systémov, najmä v zverenej oblasti.
 • Zadávanie softwarových požiadaviek
 • Školenia najmä obchodného tímu, informovanosť a produktová znalosť tímu
 • Aktívna spolupráca s oddeleniami a manažérmi oddelení pri vývoji a zavádzaní nových procesov, produktov a služieb

Prácu je možné vykonávať v Žiline, resp. z pobočky v Bratislave.

Platové ohodnotenie: 2tis. EUR /brutto + odmeny

Máte záujem?
Ozvite sa nám cez formulár.