Vedúci právneho oddelenia

Naším klientom je významná priemyselná výrobná spoločnosť.

Vedúci právneho oddelenia

Náplň práce, právomoci, zodpovednosti:

 • Riadenie a kontrola činnosti právneho oddelenia, práce tímu právnikov.
 • Zabezpečovanie efektívnej spolupráce a komunikácie s vedením spoločnosti a ostatnými oddeleniami, v záujme dosiahnutia strategických cieľov a v súlade s platnou legislatívou, internými predpismi a etickým kódexom.
 • Poskytovanie právnej a odbornej podpory a poradenskej činnosti pre spoločnosť, poskytovanie právnych stanovísk.
 • Zaistenie organizačného a administratívneho vedenia právnej agendy a činností súvisiacich s prevenciou právnych sporov.
 • Zaistenie ochrany práv spoločnosti.
 • Spolupráca pri kontrole a dodržiavaní všeobecne záväzných právnych prepisov, interných predpisov, etického kódexu, GDPR.
 • Operatívne riešenie právnych aspektov bežných prevádzkových záležitostí spoločnosti.
 • Zodpovednosť za prípravu, odborné právne posúdenie, kontrolu a autorizáciu kompletnej zmluvnej dokumentácie spoločnosti.
 • Spolupráca pri harmonizácii a príprave nových interných smerníc a postupov s dotknutými oddeleniami spoločnosti. Kontrola ich správnej implementácie.
 • Obhajoba záujmov spoločnosti v rámci súdnych, správnych, exekučných konaní ako aj obchodných rokovaní s interným a externým prostredím.
 • Prevencia pred ohrozením záujmov spoločnosti, najmä v oblasti obchodných vzťahov a vo vzťahu k legislatívnym pravidlám.
 • Aktívna účasť sa na významných obchodných projektoch.
 • Kontrola, dohľad a efektívna spolupráca s externou právnou spoločnosťou.
 • Aktívna komunikácia s vedením spoločnosti.

Miesto výkonu práce: Bratislava

Platové ohodnotenie: od 5tis. EUR/brutto + odmeny

Ostatné požiadavky:

 • Vysokoškolské právne vzdelanie- držiteľ advokátskej licencie
 • Minimálne 10 ročná prax v odbore (korporátna oblasť), riadiaca prax, advokátska prax
 • Skúsenosti s medzinárodným pôsobením výhodou
 • Odborná znalosť právneho prostredia SR, EU
 • MS Office, Power Point
 • Anglický jazyk – aktívna znalosť slovom aj písmom
 • Vodičský preukaz skupiny “B“

Máte záujem?
Ozvite sa nám cez formulár.