Pre kandidátov

Ak sa potrebujete zorientovať na pracovnom trhu, radi vám ukážeme tú správnu cestu.

Možno ste práve stratili prácu, alebo túžite po pracovnej zmene. Zorientovať sa na trhu práce môže byť niekedy veľmi zložité a nájsť konkrétnu predstavu o pracovných možnostiach, ktoré by boli v súlade s vašou osobnosťou, skúsenosťami, či preferenciami nemusí byť vždy jednoduché. Naším cieľom je spájať talentovaných ľudí so spoločnosťami, ktoré si takýchto ľudí vážia a vedia im vytvoriť adekvátne podmienky nielen na prácu, ale aj na vlastný rozvoj. Aj keď negarantujeme, kedy a či Vám nájdeme nové zamestnanie, určite pre Vás urobíme maximum. Vaša nová kariéra môže začať práve s nami!

Máte záujem?

Pozrite si zoznam nami ponúkaných pozícií.

P r a c o v n é p o z í c i e