Executive search & headhunting

Pomôžeme vám nájsť a vybrať toho najlepšieho kandidáta diskrétne a čo najrýchlejšie.

Pri priamom výbere kandidáta (Direct Executive Search) máme jediný cieľ - nájsť najlepšieho kandidáta, čo najrýchlejšie a ak treba, veľmi diskrétne. Pri tomto zacielení a hľadaní spájame osobnostné aj odborné skúsenosti a predpoklady, využívame osobné interview, posudzujeme osobnostné črty a orientujeme sa na identifikáciu potenciálu kandidáta. Referenčný model posudzovania je samozrejmosťou. Inou formou ako je forma headhuntingu nevyhľadávame a neumiestňujeme žiadnych z našich kandidátov. Touto stratégiou chceme pre klientov aj kandidátov zabezpečiť maximálnu flexibilitu, individualitu a najlepšiu kvalitu ponúkanej služby. Každá nová pozícia je pre nás novou výzvou. Výsledky a spokojnosť klientov ukazujú, že ide o správnu cestu. Viac ako 97% obsadzovaných pozícií sme úspešne obsadili veľmi kvalitnými kandidátmi.

Naša priemerná doba obsadenia pozície je 25-50 dní.

Kontakt

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať ešte dnes

K o n t a k t u j t e n á s