Kariérové poradenstvo

Hľadanie nového pracovného uplatnenia si vyžaduje profesionalitu, trpezlivosť aj pozitívny prístup. To, že to nie je jednoduché vidíme pri našej dennej práci. Chyby vo výberovom procese sa ťažšie tolerujú a zabúdajú. Dobrou správou je, že správne zvolenou formou komunikácie a prezentácie môžete získať konkurenčnú výhodu. Ak ste sa dlhšiu dobu nezaujímali o zmenu práce, alebo z akéhokoľvek dôvodu nie ste spokojný s vlastnou prezentáciou pri hľadaní práce, ponúkame Vám služby z tejto oblasti.

Poradenstvo, ktoré ponúkame presahuje rámec iba "informačného poradenstva". Prinášame praktické nástroje, modelové pohovory, prechádzanie cez problematickejšie oblasti životopisu, hľadanie motivácie, nastavenia pracovných podmienok, alebo tvorbu dlhodobejšieho kariérneho plánu.

Naším cieľom je poskytnúť Vám individuálne služby, podľa Vašich preferencií s ohľadom na Váš profesný rast a rozvoj. Ak Vás ponuka zaujala, kontaktujte nás ohľadom zaslania detailnejšej Ponuky kariérneho poradenstva.

Kontakt

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať ešte dnes

K o n t a k t u j t e n á s