Executive coaching

Pomôžeme vám s efektívnym osobnostným rozvojom a zvýšime váš pracovný potenciál.

Pri využití služby koučingu máme jediný cieľ – zvýšenie potenciálu, efektivity, vnútornej motivácie a prekročenie vlastných limitov každého klienta. Nastavujeme motivujúce ciele osobnostného rozvoja a hľadáme objektívne najlepšie riešenia. Executive Coaching zvyčajne prebieha cez viacero fáz - nastavenie konkrétnych a merateľných cieľov, plánovanie vývoja a plánu rozvoja. Využívame metodiku transformačných rozhovorov pre 6 a viac mesačné obdobia. Je na Vás, akú formu zvolíte, termíny vieme veľmi flexibilne nastaviť aj na online komunikáciu.

Veríme v celostný prístup k rozvoju potenciálu a talentu.

Kontakt

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať ešte dnes

K o n t a k t u j t e n á s